Auschwitz, 16 marca 1945

Vichy, czerwiec 1944 roku. Francuz i żyd Alex Mayer jest aresztowany przez Gestapo, a następnie, 31 lipca 1944 roku, deportowany w ostatnim wielkim transporcie do Auschwitz. Od chwili wyzwolenia obozu całkowicie poświęca się pisaniu. W pierwszej kolejności dla siebie, żeby zrozumieć, żeby nie zapomnieć, ale także dla tych, których już nie ma i którzy nie mogą pozostawić swojego świadectwa.
Wobec braku papieru zaczyna spisywać dziennik na formularzach administracji obozu. Podejmuje wysiłek fizyczny i psychiczny, by opisać odwagę i okrucieństwo, szaleństwo, drobne czyny, które niosą ocalenie albo potępienie.
Odnotowuje wydarzenia, odtwarza przebieg podróży do piekła, od aresztowania po sam koniec (choć względny) koszmaru.
Jego świadectwo, opublikowane po francusku w 2004 roku i przełożone na hebrajski w 2009 roku, teraz trafia do polskich odbiorców.

Do znalezienia w dziale « Pamięć » Fundacji im:
https://www.fondationshoah.org/memoire/auschwitz-16-marca-1945-alex-mayer

Date de parution :

19/04/2022

Nombre de pages :

160

Genre :

Histoire, Seconde Guerre mondiale

Langue :

Polonais

ISBN :

9782304052725

eISBN :

9782304052732

Livre numérique

4,99 €

Livre papier

15,90 €